brownian: (Алярм!)
[personal profile] brownian
У зв’язку із «пропозицією від Коломойського» бачу деяку ейфорію «в різних інтернетах», і це добре, мабуть .)

Але є два моменти.

«Ідеологічний» момент.

Не варто розраховувати на зовнішні фактори. На санкції ЄС, на війська НАТО, на зброю США, на совість Ахмєтова, на професіоналізм «силовиків», на гроші Коломойського, на ПС... Так, Коломойський, звісно, — наш, український громадянин (а ПС — теж наші!!), тому називати його «зовнішнім фактором»... доречно й необхідно саме стосовно кожного із нас.

Усе залежить тільки від нас. Від кожного з нас. «Акція від Коломойського» допоможе, але нічого не вирішить.

«Технічний» момент.

Пам’ятаєте той запис на ютубі — інструктаж російських диверсантів щодо тактики дій на нашій території? На питання «а якщо місцева влада погодиться на ультиматум?» прозвучала класична рекомендація: ви маєте знати про результат переговорів ще до того, як ваші «переговірники» повернуться; якщо влада погодиться — на переговірників на зворотному шляху нападуть. Тобто, усе має бути так, ніби влада погодилася, а потім по дорозі розстріляла. Це класика жанру.

Тобто, протидіяти «пропозиції Коломойського» також просто — достатньо вистежити того, хто йде здавати зброю, і дочекатися його, як вертатиметься. Далі — фантазуйте. Звичайно ж, це робитиме... ні, навіть не Правий Сектор, це будуть «головорізи» із підрозділу «Донбас» батальйону «Дніпро». Жидобандерівці.

Це не я придумав, це справді класика жанру. Як цьому можна протидіяти, я не знаю. Можливо, найкраще — не розраховувати на ефективність «акції», займатися якоюсь серйознішою справою.

Важливо — усвідомити й пам’ятати, що проти нас ведуть війну терористи, в яких багато чому навчилося ще Гестапо й ще у тридцятих.

І що все залежить тільки від нас.

І від Бога. А Він на нашому боці.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2014

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
202122 23 242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 09:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios